یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

دیالوگ های ماندگار (1)

بزرگ آقا:من با دستای خودم همسرمو 2تا پسرمو گذاشتم تو خاک آخ نگفتم...

شهرزاد:خوب شما بزرگ آقایین...بزرگ همه این...از اون بالا که شما نگاه می کنین آدما حکم گله ی گوسفندو دارن فرقی نمیکنه مرگ وزندگیشون...

هاشم خان:شـــهرزاد!!!!

بزرگ آقا:بزار بگه سبـــک میشه!!...

شهرزاد:مارو آوردین اینجا که گریه زاریمون رو ببینین،یادمون بندازین آخ نگفتین موقع مرگ عزیزاتون... بزرگیتون رو به رخ ما بکشین...

ما بزرگ نیستیم بزرگ اقا داریم دق میکنیم!!!...

ایده از [اینجا]

شهرزاد😍😍
:)
Designed By Erfan Powered by Bayan