یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

خواهرزاده جان هایم

داشتن یه جفت پت ومت 3ساله در خانواده...

اونم با تفاوت سنی 3ماه از هم در کنار همه ی سختی هاش...

ینی خود خود خوشبختی...

Designed By Erfan Powered by Bayan