یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

بابایی مرسی که هستی...

سلام بابا جونم ....

می خوام برات نامه بنویسم...

میدونی که هیچ وقت انشام خوب نبوده....

پس ببخش همه ی کم وکاستی هاشو...

مرسی برای بودنت...

مرسی برای همه ی زحماتی که برامون کشیدی...

مرسی برای همه ی خستگی هات که وقتی اومدی خونه پشت در جا گذاشتی..

مرسی برای نگرانی هات...

مرسی که هروقت کسی خواست بهم نازک تر از گل بگه پشتم در اومدی...

مرسی که دستت تا حالا روم بلند نشده...

اما اینقدر اقتدار داری که با یه اخمت حساب کار دستم بیاد...

مرسی که همیشه با همه ی اخلاقام ساختی...

اما به موقع کارای بدمو بهم گوشزد کردی....

مرسی که همیشه تکیه گاهم بودی و می مونی...

مرسی بابایی که هستی .....

مرسی برای اینکه بابای من شدی.... :)

Designed By Erfan Powered by Bayan