یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

اقتدار پدروونه

وقتی بابات با اون اخم معروفه حکم می کنه که...

فردا یا میری دکتر یا غروب که اومدم خودم میبرمت...

ینی تمام زحمات یه هفته ی اخیر(مث تحمل دم نوشای بدمزه وداروی گیاهی از اون بدمزه تر و...) برای دکتر نرفتن پر...

Designed By Erfan Powered by Bayan