یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

خرافاتی نیستم اما فال را محض سرگرمی،بسیار زیاد دوست می دارم!...

+اماده باش بحث کنی؟؟؟

کجای کاری رنگی رنگی جان یه هفته ای میشه بحث وجدل دارم با اطرافیان اونم هرروز...
+کوثر ببین چی نوشته ...فک کنم از حرفای دیشب ما باخبره...
+عنوان زیادی طولانی شد عایا؟؟؟...
Designed By Erfan Powered by Bayan