یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

ببین تیغِ بر فرق مهتاب را...

تسلیت...

التماس دعا...


Designed By Erfan Powered by Bayan