یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

زندگی :)

زندگی...

یعنی نسکافه داغ داغ...

یعنی ترشی بادمجون دسپخت خالت...

یعنی املتی که تند تند برای شام درست میکنی...

یعنی شوخی ها وسر به سر گذاشتنای بابات...

یعنی دل نگرونی های همیشگی مامانت...

یعنی یه دوست خوب سنگ صبور که همیشه هس..

یعنی یه دوستی 12ساله ی ناب...

یعنی خانوادت که همه جوره پشتتن...

یعنی خواهرزاده هات که جونتو براشون میدی...

یعنی مسخره بازی های همیشگی با دوستات...

یعنی همین خوشی های کوچیک...

یعنی همین لحظه ها که حاضر نیستی با دنیا عوضشون کنی... :)


زندگی تر شدن پی در پی 
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است..
زیبا بود...
ممنون...
دوس دارم زندگی رو :))
:)))
Designed By Erfan Powered by Bayan