یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

افکار فانتزی از نوع دخترونه

یکی از فانتزیام اینه که لب دریا دور آتیش نشسته باشیم...

من اینور توام اونور دقیقا روبروم...

بعد همه بهت اصرار کنن که باید بخونی...

توام گیتارتو از کنارت برداری بذاری رو پات..

ی نگاه بهم بندازی و شروع کنی به خوندن این آهنگ...

Designed By Erfan Powered by Bayan