یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

قانون جذب!!...

3 گام قانون جذب :
• گام اول، درخواست : درخواست کردن اولین گام در روند خلقت است. پس درخواست را جزو عادات خود قرار بده. اگر مجبور به انتخاب هستی و نمی دانی کدام راه را بروی، بپرس. تو هرگز نباید در هیچ موردی در زندگی ات سردرگم باشی. فقط درخواست کن!
• گام دوم، باور : تو باید بر این باور باشی که آن را دریافت کرده ای. تو باید بدانی که هرآنچه بخواهی، در همان لحظه درخواست متعلق به تو شده است. تو باید ایمان محض داشته باشی.
• گام سوم، دریافت : گام سوم و گام نهایی در این روند، دریافت است. در این مورد احساسی فوق العاده داشته باش. احساس کن که خواسته ات برآورده می شود. همین حالا آن را احساس کن.
و به گفته برخی دوستان!!!!، گام چهارم را نیز نباید فراموش کرد و آن چیزی نیست جز...

(تلاش و کوشش)!

+احساس می کنم مخاطب جمله ی آخرش خودِخود منم!!..

Designed By Erfan Powered by Bayan