یواشکی نوشت

خدا منو ببین...این زندگی رویای من نیست.‌..

کجایی خدا؟؟؟

خدایا خسته ام....خیلی خسته!!....

دیگه نمی کشم....

خدایا مگه نمی گن تو دلای شکسته خونته؟!

داغونم خدا کجایی پس؟؟؟

خدایا تمومش کن....تمومش کن این زندگی کوفتی رو...

قَسَمت میدم به عزیزترینات تمومش کن...

من می ترسم.....جرئتشو ندارم....خودت تمومش کن....

دیگه نمی تونم......واقعا نمی تونم!!...

خدایا مگه خودت نگفتی از رگ گردن نزدیک تری بهم؟؟؟

چرا حست نمی کنم؟؟؟؟

کجایی خـــــــــــــــــــــدا؟؟؟!!!....

+کاش هیچ وقت آدما رو از لبخند رو لبشون و خنده های ظاهری قضاوت نکنیم!!..

Designed By Erfan Powered by Bayan